Козметична апаратура

Фирма ASTI 92  e сертифицирана по системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008. Апаратурата е компактна, качествена и призната на българския и чуждестранния пазар. 

Възможност за разсрочено плащане!!! 

Апаратура
ЙОНОТЕР TMI2000A

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

В дерматологията и козметиката апаратът се използва за лечение на акне, избелване на петна, дезинкрустация, тонизиране, при лечение на целулити, келоиди, хипертрофични цикатрикси, възпалителни инфилтрати.

Окомплектовка

  • Чашков електрод голям
  • Чашков електрод малък
  • Ролер
  • Пасивен електрод
  • Хидрофилна възглавница за пасивния електрод

Допълнителни данни

Следи правилното провеждане на процедурата. Тоест апарата не включва интензитета, ако не се изпълни правилно процедурата / свързване на кабели, контактност /. Непрекъснато следене целоста на веригата. При разпадане на същата вследствие на лабилния процес, изходния ток се нулира. След възтановявяне на веригата, изходния ток плавно се установява на зададената стойност. По този начин се осигурява максимален комфорт на клиента, поради отсъствието на токови удари.